Što i kako radimo

Home »  Što i kako radimo

Naš posao odvija se u nekoliko faza od kojih možete odabrati bilo koju od njih zasebno:

Faze su :
1. Kontakt i dogovor
2. Projektiranje vrtova / projektoranje okućnica
3. Uređenje vrtova / uređenje okućnice
4. Navodnjavanje vrtova / navodnjavanje okućnica
5. Održavanje vrtova / održavanje okućnica

Kontakt i dogovor

Na vaš poziv naš stručnjak ugovara sastanak na kojem zajednički razgovaramo o vašim željama i realnim mogućnostima. Nakon toga radimo izmjeru terena, analziramo kvalitetu tla te sve na kraju kvalitetno fotografiramo te pripremamo sve za fazu projektiranja vašeg vrta / okućnice te potom uređenja vašeg vrta te na kraju alternativno i održavanja.

Projektiranje vrta – projektiranje vrtova, okućnice, dvorišta

Projektiranje vrta – okućnice odvija se na temelju izvedenih predradnji spomenutih u gornjem tekstu. U projektiranje vrta spada izrada projektne dokumentacije koju čine glavni i izvedbeni projekt sa detaljnim troškovnikom i izborom biljnog materijala. Okosnicu projektiranja vrta čini prezentacija u koju može biti uključen i 3D prikaz vrta (na vaš zahtjev), a sve kako bi dobili što kvalitetniji uvid u ono što za svoj novac dobivate. Na kraju projekt vrta zajednički komentiramo te ga prema dogovoru mijenjamo ili nadopunjujemo. Projektiranje vrta izuzetno je odgovoran posao kojem pristupamo izuzetno ozbiljno uvažavajući vaše projektne zadatke i nadopunjujući ih svojim znanjem i kreativnošću te praćenjem svjetskih trendova u projektiranju vrta tj. uređenju vrta, zbog čega nam nije teško uložiti novac u vlastito obrazovanje i studijska putovanja kako bi smo posjetili vodeće svjetske izložbe vrtnog dizajna. Rezultat su najčešće inovativni projekti u kojima odstupamo od konfekcije i pružamo originalan dizajn kakav vaš vrt i zaslužuje.

Uređenje vrta – uređenje okućnice, dvorišta

Uređenje vrta tj. poslovi koji spadaju u taj segment posla odvijaju se nakon prihvaćenog projekta i ponude te se započinje sa radovima prema stručno ustaljenom rasporedu.

Naravno da ova faza ovisi o tome što smo dogovorili i koje su specifične potrebe vašeg vrta ali generalno gledajući uređenje vašeg vrta obično započinjemo pripremnim zemljanim radovima (čišćenje trena, bageristički radovi, iskopi, navozi plodne, zemlje grubo i fino planiranje itd.). Nakon pripremne faze uređenje vrta uključuje pripremu površine za sadnju biljnog materijala i izvedbu travnjaka . Potom dopremamo biljni materijal te krećemo u sadnju prema prihvaćenom projektu . Uređenje vrta obuhvaća sve radnje oko izvedbe radova do konačnog produkta obavljene od školovanih djelatnika naše tvrtke a sve pod stručnim nadzorom inženjera hortikulture. U tom segmentu posla smo izuzetno odgovorni i nikada svoje djelatnike (vrtlare) ne ostavljamo bez nadzora inženjera koji pozorno prati proces i vama je stalno pri ruci za sva vaša pitanja i nedoumice. Uređenje vrta tako dobiva svoj puni smisao a to je zadovoljan kljent tj. postaje posao koji mora biti napravljen na visokom nivou kako bi opravdao visoka očekivanja naših investitora. Nažalost u Hrvatskoj posluju mnogi pojedinci koji svojom nestručnošću štete ugledu struke i tu uvijek savjetujemo klijente da provjere reference i radove pojedinih ponuđača. Što se tiče naše tvrtke rado će mo vas osobno provesti kroz neke naše vrtove kako bi ste se uvjerili u kvalitetu našeg rada i vidjeli je uživo pri čemu također možete porazgovarati s nekima od naših klijenata o razini kvalitete naših usluga.

Nakon detaljnog pregleda svih obavljenih radova koje obuhvaća uređenje vrta, vrt predajemo budućim korisnicima.

Ipak uređenje vrta tada nije u potpunosti završeno jer za sve svoje radove dajemo garanciju u trajanju od godine dana kako bi smo bili sigurni da se sav biljni materijal kvalitetno primio te da je vrt u potpunosti zaživio a vaš ulog ostao siguran . Pitate se zašto baš godinu dana a naš odgovor je da je godina dana dovoljno da bilje prođe dva razdoblja vegetacije proljeće i jesen u kojem se korijenov sustav u potpunosti prilagodi na novo stanište i ukoliko biljka do tada ne propadne može se smatrati da se ona u potpunosti primila. Tada je naš posao koji se odnosi na uređenje vrta završen tj. on uvijek završava zadovoljnim klijentom koji je opravdao svoju investiciju.

Pod uređenje vrta može spadati i ugradnja sustava automatskog navodnjavanja što također nudimo našim klijenitima, o čemu će biti više govora u slijedećem pasusu.

Navodnjavanje vrta – navodnjavanje okućnice

Ako se odlučite za navodnjavanje vrta tada osim već spomenutih radnji uređenja vrta obavljamo poslove postavljanja cijevi za navodnjavanje te programiramo sustav prema optimalnim potrebama biljnog materijala. Danas u vrijeme kada su životni trendovi prebrzi da bi se čovjek adekvatno mogao posvetiti zaljevanju svog vrta naši klijenti vrlo se često odlučuju na ugradnju sustava automatskog navodnjavanja koji izuzetno pomaže da vrt uvijek blista najljepšim sjajem. Navodnjavanje vrta također uključuje fazu izrade projekta koji sadrži optimalan razmještaj cijevi i vrste rasprskivača prema kojem kasnije izrađujemo ponudu za ovaj dio posla.

Održavanje vrta – održavanje okućnice

Održavanje vrta po vašoj želi dogovaramo nakon izvršenih radova uređenja vrta. Održavanje može biti dogovoreno sezonski i mjesečno. Poslovi održavanja vrta uključuju sve radnje i mjere potrebne za zdrav i reprezentativan izgled vašeg vrta. (košnja travnjaka, rezidba bilja, gnojidba, zaštita, pljevljenje itd).

Sve navedene radnje oko održavanja vrta obavljaju stručni djelatnici s kvalitetnim sredstvima i profesionalnim alatom. Održavanje vrta izuzetno je važna mjera i treba joj se pristupiti iznimno ozbiljno i ukoliko se ova faza ne obavlja stručno i pravodobno štete po vaš vrt mogu biti velike..